دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل- راهنمای نویسندگان
نکات مهم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۳۱ | 

الگوی تهیه چکیده برای ارسال به دبیرخانه همایش

 1. عنوان
 2. نام و نام خانوادگی نویسندگان
 3. مشخصات نویسندگان شامل: رشته تحصیلی، مرتبه علمی، محل کار
 4. نویسنده مسوول با ستاره مشخص شود.
 5. آدرس پستی، ایمیل، تلفن ثابت و همراه نویسنده مسوول
 6. چکیده شامل: مقدمه و هدف، روش کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری (حداکثر 250کلمه)
 7. واژگان کلیدی (‌حداکثر 6 مورد)
 8. قلم B Nazanin سایز 14 برای کلمات فارسی وTimes New Roman سایز 12 برای کلمات انگلیسی، عنوان اصلی( سایز 16) و زیرعنوان‌هاBold  شود.
 9. زبان فارسی برای نویسندگان داخل ایران و زبان انگلیسی برای نویسندگان خارج از ایران

الگوی تهیه پوستر برای ارایه درهمایش

 1. ابعاد پوستر 70×90 سانتیمتر عمودی (نمونه فایل بر روی سایت قرار میگیرد و جاهای خالی توسط نویسنده تکمیل می شود، در نهایت فایل به صورت فایل jpg ذخیره و از طریق محل ارسال فایل پوستر در صفحه ضخصی ارسال می گردد)
 2. زبان فارسی برای نویسندگان داخل ایران و زبان انگلیسی برای نویسندگان خارج از ایران
 3. بخش‌های مختلف شامل: عنوان، نام و نام خانوادگی نویسندگان، آدرس و ایمیل و تلفن نویسنده مسوول، چکیده، منابع هر یک درکادر مجزا
 4. عنوان با قلمB titr سایز 70
 5. نام نویسندگان باقلم B Nazanin سایز40
 6. متن چکیده باقلم BNazanin سایز 36
 7. منابع فارسی باقلم B Nazanin سایز 16 و منابع انگلیسی با قلم Times New Roman سایز 14

الگوی تهیه اسلایدها برای سخنرانی

 1. زبان فارسی برای نویسندگان داخل ایران و زبان انگلیسی برای نویسندگان خارج از ایران
 2. نرم افزارPowerpoint 2007 یا بالاتر
 3. اسلایدها شامل: عنوان، نام و مشخصات نویسندگان، مقدمه، روش کار، یافته‌ها (درقالب متن، جدول یا نمودار بدون تکرارمطالب)، بحث و نتیجه‌گیری، منابع
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل:
http://tmpcam.iums.ac.ir/find.php?item=1.87.18.fa
برگشت به اصل مطلب