دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل- برقراری ارتباط
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۴ | 

دبیر اجرایی کنگره :دکتر عفت جعفری دهکردی

شماره تماس :  55639667-021 و 55639666-021   داخلی 304


ایمیل کنگره : tmpcam@iums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل:
http://tmpcam.iums.ac.ir/find.php?item=1.76.28.fa
برگشت به اصل مطلب