دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل- اخبار کنگره
چگونگی پرداخت هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۷ | 
 در خصوص مبلغ همایش و نحوه پرداخت بزودی اطلاع رسانی کاملی در سایت درج می گردد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل:
http://tmpcam.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.55.fa
برگشت به اصل مطلب